Garantier

Produktgarantier

Vår målsättning är att varje verktyg som lämnar tillverkningen ska vara i perfekt skick. Trots det kan det ibland uppstå material- eller tillverkningsfel som upptäcks först efter en tids användning. Som en extra trygghet ingår därför Swedking verktygsgross garanti vid köpet. Garantin ger rätt till kostnadsfri reparation eller ersättning med en ny produkt ur det aktuella sortimentet.
 
Vi är stolta över den höga tillförlitligheten hos våra produkter, från enkla handverktyg till avancerade specialverktyg för professionellt bruk. Som en tillförlitlig leverantör lämnar vi även en fullständig garanti som omfattar material- och tillverkningsfel på produkterna. Ett verktyg från Swedking verktygsgross är avsett att hålla under många år, därför gäller garantin även om du saknar inköpskvitto, det räcker att vi kan hitta din beställning hos oss via namn, email, telefon. Att handla verktyg från Swedking verktygsgross är en trygg affär, även långt efter köptillfället. Garantin är alltid personlig, gäller endast för den som har köpt produkten.
 
Förutsättningar för Swedking verktygsgross garanti är att:
  • verktyget har vårdats väl, rengjorts och smorts in regelbundet
  • verktyget har använts på avsett sätt
  • verktyget inte är utslitet genom normal användning
  • verktyget inte har överbelastats

Garantilängd

Längden på garantin varier beroende på varumärket. T.ex:

Med livstidsgaranti menas produktens livstid som varar så länge den tillverkas. Förutom våra garantier har du som vår kund även den lagstadgade reklamationsrätten. Swedking verktygsgross följer konsumentköplagen.

Villkor för Swedking verktygsgross garanti

Om inget annat anges gäller garantin alla verktyg under normala användningsförhållanden, och ger rätt till reparation eller ny produkt ur aktuellt sortiment.
 
Undantag:
 
  • Förvaringslådor, etuier, inredningar till skåp och lådor, samt andra förpackningar.
  • Förbrukningsartiklar, det vill säga produkter som normalt slits eller upphör att fungera efter en tids användning. Exempel på förbrukningsartiklar är borrar, skruvbits, filar, sågblad, knivar och batterier.
  • Verktyg som modifierats, ändrats eller utsatts för händelser av Force-Majeure-karaktär.
  • Momentnycklar som ej har kalibrerats omfattas inte av garantin.
  • Verktyg som använts på ett felaktigt och ej avsett sätt, verktyg som överbelastats, verktyg som slitits ut efter långvarig användning eller verktyg som utsatts för bristande underhåll.
  • Verktyg innehållande elektronik, pneumatik eller hydraulik. För dessa verktyg gäller 1 års reklamationsrätt, vid uppvisande av köpebevis.

Hantering av garantiärenden

Om du råkar ut för en produkt med tillverknings- eller materialfel, anmäl det till oss via email, bifoga gärna bild, beskrivning och ordernummer eller andra uppgifter som vi kan använda för att hitta din order. Innan ett felaktigt produkt ersätts bedöms det enligt ovanstående förutsättningar och villkor. Tillämpning av garantin innebär ingen rätt, utöver ovanstående, till skadeersättning av något slag.